Çalışanın işyerinde yemekte yalnız bırakılması ‘mobbing’ sayıldı

Posted by

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi, işyerinde yemekte yalnız bırakılan ve vazife sonu kapsamı dışında çalıştırılan personele, “mobbing”e maruz kaldığı istikametindeki başvurusu sonucu manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

Konya’da bir ziraat odasında kimyager olarak çalışan Sinan T., mobbing ve baskıya maruz kaldığı, iş veren tarafından iş kontratının haksız feshedildiği gerekçesiyle ihbar ve kıdem alacaklarının tahsili için Konya 2. İş Mahkemesi’ne başvurdu.

Mahkemenin, davanın metottan reddine karar vermesi üzerine avukat Başkan Özer, müvekkili Sinan T’nin iş yerinde mobbinge maruz kaldığı, manevi ve ayrımcılık tazminatı isteğinin reddedilmesi kararının kusurlu olduğu gerekçesiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’ne itirazda bulundu.

İŞÇİ HAKLI BULUNDU

İtirazı kıymetlendiren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi’nce Memleketler arası Çalışma Örgütü’nün mobbing tarifine atıfta bulunulan kararda, şu tabirlere yer verildi:

“Somut olayda, dinlenilen davacı ve şahitlerin anlatımı ile davalı Ziraat Odası Başkanlığı Genel Sekreteri olan bir diğer çalışan ile davacının ortalarında uyuşmazlık bulunması nedeni ile öteki çalışan tarafından, davacının iş yerinde öğlen yemeklerinde yalnız bırakıldığı, sabah kahvaltılarında öbür çalışanlar bir ortaya geldiği halde davacının bu toplantılara davet edilmediği, başka çalışanlardan farklı davranışlara maruz kaldığı sabittir. Ayrıyeten, emekçinin iş yerinde çalışan paklık elemanı bulunmasına karşın, vazife sonu kapsamı dışında çalıştığı kısmı temizlemeye zorlandığı da anlaşılmaktadır. Davacı, iş yerinde kendisini zihinsel, ruhsal, fizikî ve bedensel olarak etkileyebilecek nitelikte ve sistematik olarak devam eden hareketlere maruz kaldığını ispatlamıştır. Manevi tazminat isteminin kabulüne karar verilmesi gerekirken reddi tarafında karar kurulması isabetsizdir.”

Mahkeme, davacıya, brüt kıdem tazminatı akdinin fesih tarihinden itibaren en yüksek banka mevduat faizi ile brüt ihbar tazminatının yasal faizinin davalıdan tahsiline, 5 bin lira net manevi tazminat alacağının ise dava tarihi 2017’den itibaren işleyecek en yüksek banka mevduatı faiziyle davalıdan alınarak personele verilmesini oy birliğiyle kararlaştırdı.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.