Karaburun’da biyoçeşitlilik çalışmaları sürüyor

Posted by

Çevre Şehircilik ve İklim Değilikliği Bakanlığı’nın Tabiat Varlıklarını Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından İzmir’in Özel Etraf Müdafaa Bölgesi (ÖÇKB) ilan edilen Karaburun yarımadasında, insan ve tabiat istikrarının sürdürülebilir olması, tabiat, kültürel, tarihi estetik kıymetlerinin korunması ismine Biyoçeşitlilik Araştırma Projesi’nde çalışmalar son hız devam ediyor.

Ülkemizde kara, kıyı ve deniz müdafaa alanları bakımından, kapsadıkları coğrafya nedeniyle epey değerli bir yeri olan “Özel Etraf Muhafaza Bölgeleri”nde, Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çalışmalarına ağır bir biçimde, özveriyle ve titizlikle devam ediyor.

Hedef insan ve tabiat sürdürülebiliriği

Bu bölgede Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın denetiminde 2020 yılının Eylül ayından beri devam eden bir proje gerçekleştiriliyor. Yürütülen proje, Karaburun yarımadasındaki kıyı alanlarda insan ve tabiat istikrarının sürdürülebilir olması; bu bölgelerdeki doğal, kültürel, tarihi, eğitsel ve estetik kıymetlerin gelecek kuşaklara aktarılması ve tanıtılması açısından büyük kıymet taşıyor. Bu kapsamda bahse husus alanda “biyoçeşitlilik” araştırmaları yapılıyor.

Çalışmaların kapsadığı bölgeler

Mordoğan mevkiinde bulunan Küçük-Büyük Ayıbalığı Koyu’ndaki mağaralar, Karaburun merkezinde yer alan Büyük-Küçük Ada, Kalecik Mevkii, Bozköy Barajı, Badembükü, Tuzla Koyu ve İris Gölü, proje kapsamında incelenen ve çalışmalar yapılan bölgelerden sadece birkaçı.

Karaburun yarımadası bilhassa yarasalar, küçükbaş hayvanlar, yaban domuzu, sürüngenler vekuş cinsleri için ömür alanı sunuyor.

Kum zambağına özel ilgi

Bu yerlerden Badembükü’nde bulunan ve çok özel bir bitki tipi olan Kum zambağı, tabiatta sadece deniz kıyısı kumsallarında kendini gösteren bir cinstir. Jenerasyonu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bu bitki çeşidi için en büyük tehdit yapılaşmadır. Kum Zambağı, kozmetik eser imalinde kullanılırken, yurtdışına çıkarılması yasaklanmıştır.

Yarımadada korunması gerekli sulak alanlardan biri olan İris Gölü ise Kuzey ve Güney Ege göç bölgesi içerisindeki balıkçılar ve leylekler için kıymetlidir. Anadolu-Balkan pürtüklü semenderi için de bir hayat alanıdır.

Nesli tükenmekte olan çeşitlere ortam sunuyor

Bitkisel manada özel çeşitlerin olduğu Karaburun ÖÇKB, bir yandan kuşağı tükenmekte olan tipler için hayat ortamı sunarken başka yandan korunmasına da imkan tanıyor.

Önemli kuş alanı olarak tanımlanan Karaburun yarımadasında 258 adet kuş çeşidi belirlenmiş, bunlardan 17 tanesi ÖÇKB için yeni kayıt niteliği taşırken 14 tanesi de Karaburun’a özel olarak kayda geçilmiştir.

6 balık taksonu yeni kayıtlara geçti

Karaburun-Ildır körfezi ÖÇKB iç suları için 6 adet balık taksonu yeni kayıt olarak tespit edilmiştir.

Yine Omurgasız hayvanlar kategorisinde 46 taksonun 34’ü ÖÇKB için yeni kayıt olarak saptanmıştır. İncelemelerde bu omurgasız hayvan çeşitlerinden 3’ünün endemik tıp olduğu not edilmiştir.

18 farklı habitata sahip

Bölgede 18 adet farklı habitat tipi tespit edilmiştir. Proje alanında gerçekleştirilen arazi çalışmalarından elde edilen bilgilere nazaran alanda; 2 adet tohumsuz bitki, 489 adet tohumlu bitki keşfedilmiştir. Bu bitkilerden 80 tanesi, Karaburun-Ildır Körfezi ÖÇKB için yeni kayıt niteliği taşımaktadır.

Arazi çalışmalarında 21 adet göğüslü çeşidine rastlanmış, bu cinslerden 3 tanesi uzun kulaklı yarasa olmakla birlikte ÖÇKB için yeni kayıttır. Çalışmalarda 20 adet sürüngen kayıt altına alınmıştır.

21 aylık çalışmada 1106 flora

Uzman gruplarca bu güne kadar 21 aydır yerde yürütülen ağır çalışmalar sonucunda teşhisi tamamlanarak kayıt altına alınan toplam 1106 adet flora ve fauna taksonu mevcuttur. Bunlardan 142’si, ÖÇKB için yeni kayıt niteliği taşıyan taksonlardır.

Proje yılsonunda tamamlanarak mevcut durum ortaya çıkarılacak

Tüm çalışmalar, milletlerarası mutabakatlar ve mukaveleler çerçevesinde yapılmış olup projenin bu yılın sonunda tamamlanmış ve raporlanmış olması öngörülmektedir.

Rapordaki sonuçlara nazaran bölgede fizikî bir altyapı planlaması yapılacak, stratejik manada sürdürülebilir planlar tekrar gözden geçirilerek mevcut durum ortaya konacak.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.