Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, 80 ilin barosunun ortak hazırladığı basın açıklamasını okudu. Açıklamada, öldürülen avukatın henüz 27 yaşında gencecik bir insan olduğunu belirten Sağkan, “Acımız ve isyanımız tarifsiz büyüklüktedir. Artık yeter! Avukatlara yönelik her saldırıdan sonra yılmadan söyledik; ‘Avukat, yargı mekanizmasının sacayağıdır, hakim ve savcı nasıl korunuyorsa, avukat da öyle korunmalıdır’ dedik. Savunmanın kutsallığından